Vannbrønn - Fosen Brønnboring

Søk
Gå til innhold

Hovedmeny:

Vannbrønn

Skisse vannanlegg - klikk på skisse for å se større versjon.

Har du hus, hytte eller annen virksomhet som ikke har tilgang på vann eller vann av god kvalitet? Da har vi løsningen til deg.

Vannbrønn ved brønnboring er en enkel måte å sikre seg en sikker å god løsning for å få rent vann. Det være seg til et enkeltstående hus eller større område.

Du utnytter her grunnvannet som kan ses på som kildevann som har brukt tusener av år på veien ned i grunnen. Denne prosessen filtrerer vannet som sikrer at det ofte har en god kvalitet.


Det finne to typer brønner


Fjellbrønn

Hvis grunnvannspeilet ligger under fjelloverflaten –er dette typen brønn som velges.

Brønnen bores med foringsrør gjennom løsmasse og så langt ned i fjell at overflatevann ikke renner inn i brønnen. Metoden kalles for eksenterboring. Foringsrøret tettes deretter mot innsig av overflatevann, ved at en støper med hurtigherdende spesialmørtel.

Deretter bores brønnen ned i fjellet, til en treffer tilstrekkelig med vannførende slepper. Når brønnen er ferdig boretdimensjoneres pumpeanlegget. Størrelsen på pumpen er avhengig av dybde på brønn, samt tilsig av vann i fjellet.


Filterbrønn

Hvis det ligger store grusavsetninger som er vannførende over grunnfjellet velges det en filterbrønn.

Prinsippet ved en filterbrønn er at en borer foringsrøret et godt stykke ned i det vannførende gruslaget. Deretter monteres et perforert rør ned i brønnen, så trekkes stålrøret opp. Grusen vil da bli liggende inntil det perforerte røret, og en kan da montere pumpe i borehullet.

Vi møter deg mere enn gjerne for vurdering av hva som vil være den beste løsningen for ditt tilfelle. Dette gjør vi uten forpliktelser. Ta kontakt med oss, kontaktinformasjon finner du her


Vi kan raskt avgjøre hvilken type grunnvannsbrønn du kan få –dette bestemmes av grunnforholdene.


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen