Energibrønn - Fosen Brønnboring

Søk
Gå til innhold

Hovedmeny:

Energibrønn

Skisse energibrønn - klikk på skisse for større utgave.

Høye energikostnader? Løsningen kan være boring av energibrønn.

Under plenen og parkeringsplassen utenfor huset ditt er det lagret energi. Denne energien kan du enkel ta i bruk. Energien kommer fra soloppvarming og geotermisk energi fra jordas indre. Den er lagret i berggrunn, grunnvann og sedimentære avsetninger.


I Norge er grunnvarme spesielt gunstig da vi har lang fyringssesong og spredt bosetting. Løsmassens tykkelse er gjennomgående liten, og varmepumpeanlegg basert på fjellbrønner kan benyttes de aller fleste steder. Ved å låne 2/3 av ditt varmebehov fra berggrunnen har du mulighet for miljøvennlig oppvarming av boligen til reduserte kostnader.

Grunnvarme er en alternativ energi som er velegnet som energikilde for en varmepumpe. Dette fungerer på samme måte som en vanlig varmepumpe (luf/luft) som mange har på veggen sin ute, men den er mye mer effektiv fordi det nede i jorda er en stabilt høy temperatur.


Vi borer brønner  i grunnen ned mellom 100 til 250 meter, der er det lett å hente opp mye energi. Denne energien kan benyttes til oppvarmingsformål som romoppvarming, vannvarming, kjøling og forvarming/avkjøling av luft i ventilasjonsanlegg. Anlegg som kombinerer kjøling og oppvarming er mere økonomiske enn anlegg som kun brukes til oppvarming.


Hvordan utføres en energibrønn?
Energibrønner bores i to faser.

Først bores det gjennom løsmasser med stål og foringsrør. Dette kalles for Odex-boring, og stålrøret (168,3 mm) forankres 1-2 m. ned i fast fjell og det etableres bentonitt tetting.

Fjellboringen foregår med en annen type borkrone (140 mm). Den føres ned ved hjelp av gjengede stål borstenger til angitt dybde. Ved avsluttet boring vaskes hullet nøye, og ferdig tillaget kollektor med bunnlodd og kjølemediet (HX35) senkes i hullet.

Vurderer du energibrønn t
a kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Du finner vår kontaktinfo her.

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen