Fundamentering - Fosen Brønnboring

Søk
Gå til innhold

Hovedmeny:

Fundamentering

Fosen Brønnboring driver også med fundamenteringsboring, men da som underentreprenør for større fundamenteringsfirma.

De vi jobber mest for er Seabrokers, Nordisk Fundamentering (NSP), Fundamentering  (FAS) og Kynningsrud Fundamentering.


Fundamentering kan være så mangt, eksempler på dette er stålkjernepeling for boliger og større bygg. Forankring av broer, kaianlegg, spunt og vindmøller.

En typisk stålkjernepelingsjobb går ut på at vi borer foringsrør av dimensjon 114,3mm - 273mm ned til fjell. Dybden til fjell kan variere, men vanligvis ligger denne innenfor  1- 40 meter.

Etter å ha truffet fjell, bores røret ca 1meter inn i godt fjell. Røret vaskes rent med vann og høytrykksluft. Etterpå monteres det en stålkjerne i hullets lengde og deretter støpes fast. Nå har du en pillar som står på fjell og bygg o.l kan etableres på pelen slik at kraften føres til fjell. Vanligste dimensjon på stålkjernen er 50-180mm og en pel kan bære opptil 400 tonn.


Fosen Brønnboring kan vise til mange forskjellige fundamenteringsjobber. 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen