Horisontalboring - Fosen Brønnboring

Søk
Gå til innhold

Hovedmeny:

Horisontalboring

Horisontalboring er den mest effektive metoden for tilrettelegging av kabler, vannledninger og avløpsrør i forbindelser med kryssing av vei eller annen infrastruktur som medfører store kostnader ved tradisjonell graving.


Ved å bore horisontalt kan kabler, vannledninger og avløpsrør legges gjennom fjell, under veier og boligtomter. Der terreng og bebyggelse hindrer tradisjonell graving og sprengning, er horisontalboring en effektiv måte å legge til rette for nødvendige installasjoner.

Vi utfører også boring for vann og kloakk til hus, hytter, overflatevann etc.


Horisontalboring utføres i løsmasser, fjell, horisontalt eller på skrå under veier og lignende. Vi bruker stålrør i løsmasser som varerør.

Hindringer som spunt, armering eller annet type stål er ikke borbart.


Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Du finner vår kontaktinfo her.

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen